Saturday, May 17, 2014

Сигналисти на округлом столу
Сигналисти на округлом столу Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића, Библиотека града Београда, 25. септембар 2013.

С лева надесно: Мирољуб Тодоровић, Адријан Сарајлија, Слободан Шкеровић, Илија Бакић, Зоран Стефановић, Василије Милновић, Миливоје Павловић, Јелена Марићевић.

No comments:

Post a Comment